Energysense

Voor wie?

Bij Energysense zijn meerdere partijen betrokken, zowel op lokaal als op internationaal niveau. 

Door actief de verbinding (connection) met huishoudens, het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstituten te bevorderen, kunnen we met onze kennis (expertise) en onderzoek (research) nieuwe oplossingen zoeken om de energietransitie te versnellen en de samenleving duurzamer te maken.

Energysense is betrokken bij energietransitie projecten en (mede)organiseert bijeenkomsten.  Houd hiervoor onze website en/of onze socials in de gaten. 

 

 

Wie banner
Voor wie? Een voorbeeld

De huishoudens testen

In Energysense is er de mogelijkheid voor bedrijven om ideeën voor producten en diensten of bestaande producten en diensten te testen bij bewoners. Dit is de “field lab” gedachte achter Energysense. Hiervoor dienen bewoners uiteraard toestemming te verlenen. Op deze manier krijgen we inzicht in de effecten van bepaalde producten en diensten en kunnen bedrijven deze producten en diensten verbeteren.

Aanmelden
Voor wie?

Voor kennisinstituten

De expertise van Energysense wordt gedeeld met andere of kennisinstituten. Zo stellen we collega’s in staat kennis uit te zetten, te absorberen en te verrijken om de energietransitie te versnellen. Zo worden er energiegedragingen en factoren die dit gedrag beïnvloeden in kaart gebracht.

We ondersteunen praktijkonderzoek met andere kennisinstituten met de gehele uitvoering of gepaste begeleiding. Zo geven we collega onderzoekers de mogelijkheid te testen, research te doen en het effect te meten.

We zijn betrokken bij het vormen van communities binnen kennisinstituten rondom een thema of project. Bijvoorbeeld het in kaart brengen en opzetten van netwerken, het helder maken van de eigen rol en de samenwerking hierbinnen. Zo creëren we inzicht in duurzame energieoplossingen, met draagvlak voor burgers, bedrijfsleven en overheden.

Aanmelden
Voor wie?

Voor overheden

Met onze expertise stellen we overheden in staat beleid uit te zetten om de energietransitie te versnellen, mogelijkheden en wensen van bevolkingsgroepen in kaart te brengen en inzicht te krijgen in energiegedrag en factoren die dit gedrag beïnvloeden.

We ondersteunen praktijkonderzoek in het bedrijfsleven en de particuliere sector met de gehele uitvoering of gepaste begeleiding. Zo geven we overheden de mogelijkheid beleid in de praktijk te testen (research) en het effect te meten. Met behulp van feedback en coaching, zodat u concrete stappen kunt zetten.

We helpen bij het vormen van communities binnen gemeenten en provincies rondom een thema of project. Bijvoorbeeld het in kaart brengen en opzetten van netwerken, het helder maken van de eigen rol en de samenwerking hierbinnen. Zo creëren we echt duurzame energieoplossingen, met draagvlak voor burgers en het bedrijfsleven.

 

Aanmelden
Overheden
ENTRANCE logo zwart - Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen
hanze
snn

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem contact op

Contact Form Footer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram