Europees
Energysense

Voor wie?

Bij Energysense zijn meerdere partijen betrokken, zowel op lokaal als op internationaal niveau. 

Door actief de verbinding (connection) met huishoudens, het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstituten te bevorderen, kunnen we met onze kennis (expertise) en onderzoek (research) nieuwe oplossingen zoeken om de energietransitie te versnellen en de samenleving duurzamer te maken.

Energysense is betrokken bij energietransitie projecten en (mede)organiseert bijeenkomsten.  Lees meer over evenementen hier.

 

 

Wie banner
Voor wie? Een voorbeeld

De huishoudens testen

In Energysense is er de mogelijkheid voor bedrijven om ideeën voor producten en diensten of bestaande producten en diensten te testen bij bewoners. Dit is de “field lab” gedachte achter Energysense. Hiervoor dienen bewoners uiteraard toestemming te verlenen. Op deze manier krijgen we inzicht in de effecten van bepaalde producten en diensten en kunnen bedrijven deze producten en diensten verbeteren.

Aanmelden
349
Verschillende dorpen of steden waar deelnemende huishoudens gevestigd zijn.
1636
Het aantal huishoudens dat momenteel hun energiemeters laat uitlezen.
353376
Het aantal meterstanden dat dagelijks 
wordt opgevraagd.
Voor wie?

Voor het bedrijfsleven

In het project Energysense wordt naast het onderzoek naar energiegebruik onder huishoudens een proeftuin ontwikkeld die geschikt is voor bijvoorbeeld het testen van nieuwe energiediensten en -producten. Deze innovaties dienen ter stimulering van bewustzijn, gedrag en cultuurverandering omtrent duurzaamheid in al zijn facetten. Op deze manier kunnen huishoudens hiervan profiteren, maar ook voor het bedrijfsleven (specifiek het Mkb) bieden het Energysense platform en proeftuin unieke mogelijkheden. We halen onderzoeksgegevens onder andere uit slimme meters en periodieke vragenlijsten over deze onderwerpen. Ons onderzoek wordt uitgevoerd volgens, in overeenstemming met de geldende regels rondom privacywetgeving, persoonsgegevens worden niet gedeeld, slechts onderzoeksresultaten.

Aanmelden
Voor wie?

Voor kennisinstituten

De expertise van Energysense wordt gedeeld met andere of kennisinstituten. Zo stellen we collega’s in staat kennis uit te zetten, te absorberen en te verrijken om de energietransitie te versnellen. Zo worden er energiegedragingen en factoren die dit gedrag beïnvloeden in kaart gebracht.

We ondersteunen praktijkonderzoek met andere kennisinstituten met de gehele uitvoering of gepaste begeleiding. Zo geven we collega onderzoekers de mogelijkheid te testen, research te doen en het effect te meten.

We zijn betrokken bij het vormen van communities binnen kennisinstituten rondom een thema of project. Bijvoorbeeld het in kaart brengen en opzetten van netwerken, het helder maken van de eigen rol en de samenwerking hierbinnen. Zo creëren we inzicht in duurzame energieoplossingen, met draagvlak voor burgers, bedrijfsleven en overheden.

Aanmelden
Voor wie?

Voor overheden

Met onze expertise stellen we overheden in staat beleid uit te zetten om de energietransitie te versnellen, mogelijkheden en wensen van bevolkingsgroepen in kaart te brengen en inzicht te krijgen in energiegedrag en factoren die dit gedrag beïnvloeden.

We ondersteunen praktijkonderzoek in het bedrijfsleven en de particuliere sector met de gehele uitvoering of gepaste begeleiding. Zo geven we overheden de mogelijkheid beleid in de praktijk te testen (research) en het effect te meten. Met behulp van feedback en coaching, zodat u concrete stappen kunt zetten.

We helpen bij het vormen van communities binnen gemeenten en provincies rondom een thema of project. Bijvoorbeeld het in kaart brengen en opzetten van netwerken, het helder maken van de eigen rol en de samenwerking hierbinnen. Zo creëren we echt duurzame energieoplossingen, met draagvlak voor burgers en het bedrijfsleven.

 

Aanmelden
Overheden
Entrance
hanze
esf
snn

Contact details

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Questions? Contact us

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram