Energysense helpt het Making City project met het meten van het energiegebruik in het Powerhouse gebouw in Groningen.

Wat is MAKING-City?

Het project MAKING-CITY onderzoekt hoe huizen en gebouwen in een gebied (district) samen meer energie opwekken dan ze gebruiken. Het doel is om de transformatie van het stedelijke energiesysteem naar slimme en Co2 arme steden aan te pakken en te demonstreren, gebaseerd op het Positive Energy District (PED) concept. De PED-modellen die in MAKING-CITY zijn ontwikkeld, zullen Europese en andere steden over de hele wereld helpen bij het aannemen van een stadsvisie 2050 voor de lange termijn voor energietransitie en duurzame verstedelijking, terwijl burgers deelnemers van deze transformatie worden.

Het PED-concept zal worden getest en gevalideerd in twee focus-steden: Groningen en Oulu (Finland). Het zal vervolgens worden gerepliceerd in 6 Follower-steden: Bassano del Grappa (Italië), Kadiköy (Turkije), León (Spanje), Lublin (Polen), Trenčín (Slowakije) en Vidin (Bulgarije).


Het PED-concept lijkt een stap verder te gaan dan de huidige Europese bouwregelgeving door grote structurele, maatschappelijke, economische en technologische veranderingen in de steden teweeg te brengen.

De samenwerking

Energysense helpt Making-City met het meten van het energiegebruik in het Powerhouse gebouw in de stad Groningen. Om te kunnen kijken óf een Positief Energie District mogelijk is, is het heel belangrijk om de energiebehoefte en het energieverbruik van de gebouwen in het district te meten.  Met deze meetgegevens kunnen we kijken hoe energiepositief dat gebied is. Wordt er meer verbruik dan opgewekt? Dan wordt er duurzame energie toegevoegd.

Energysense is verheugd om een bijdrage te leveren aan dit omvangrijke Europese project.

De afgelopen maanden zijn de gasprijzen door het dak gegaan. Om hoge stookkosten te besparen hebben veel mensen de thermostaat een paar dagen lager gezet. Zien we bij onze Energysense-deelnemers ook een lager gasverbruik?

Een prachtig winters plaatje van de molens van Schermerhorn.

We vergelijken de wintermaanden (december, januari, februari en maart) van de afgelopen twee winters. In de grafiek hieronder zien we het gemiddelde gasverbruik in kubieke meter per maand van alle deelnemers van wie de data van beide winters hebben. Het gasverbruik ligt de afgelopen winter elke maand lager dan in de vorige winter. Gemiddeld is de afgelopen vier maanden 137 kubieke meter minder gas verbruikt dan in dezelfde maanden vorig jaar. Een daling van 24%. Maar dit zegt natuurlijk niet alles, want ook het weer speelt natuurlijk een grote rol.

Zachte winter

De afgelopen winter heeft het nauwelijks gevroren. De winter van 20/21 was veel kouder: in februari kon zelfs geschaatst worden. Dit zien we ook terug als we de gemiddelde temperatuur in De Bilt bekijken voor deze maanden:

Dit jaar was het in januari, februari en maart een stuk warmer dan vorig jaar. In december was het een heel klein beetje frisser. Hoe kunnen we het gasverbruik hiervoor corrigeren? Graaddagen helpen hierbij. Om graaddagen te berekenen, wordt een grenstemperatuur gekozen, vaak is dit 18 °C.

Vervolgens wordt voor elke dag gekeken of en hoe ver de buitentemperatuur onder deze grens zat. Het idee erachter is dat als de buitentemperatuur lager is dan deze grens, de verwarming aan moet. Als de buitentemperatuur bijvoorbeeld gemiddeld 8 °C is op een dag, geeft dat 18 – 8 = 10 graaddagen. Wanneer er meer graaddagen in een maand zitten, dan moet er in principe ook meer worden gestookt. Het aantal graaddagen in De Bilt voor de afgelopen wintermaanden ziet er zo uit:

In januari, februari en maart 2021 moest er dus meer gestookt worden dan in dezelfde maanden van 2022. Als we het gasverbruik corrigeren voor de temperatuur door het maandverbruik te delen door de graaddagen in die maand, krijgen we het volgende:

We zien nog steeds dat het gasverbruik de afgelopen winter lager was dan voorgaande winter, maar in vooral in januari en februari is dit verschil kleiner dan zonder deze correctie voor graaddagen. In maart zien we wel een groot verschil: gecorrigeerd voor de temperatuur is er 22% minder gas verbruikt in 2022 dan in 2021. In december werd er minder gas verbruikt, terwijl het iets kouder was dan de winter van 20/21.

Kanttekening

Corrigeren met graaddagen zegt natuurlijk niet alles: de meeste huishoudens gebruiken gas natuurlijk niet alleen om te verwarmen, maar ook voor warm water en koken, en die laatste twee zijn niet van de temperatuur. Daarnaast houdt deze methode geen rekening met stralingswarmte van de zon: maart 2022 was de zonnigste maart ooit gemeten, en had bijna tweemaal zoveel zonuren als maart 2021.

Waardoor gaan huishoudens minder gas verbruiken? Zetten ze de verwarming lager of wordt misschien een hybride warmtepomp aangeschaft? Dit soort context is heel belangrijk om de meterstanden betekenis te kunnen geven. Binnenkort krijgen daarom alle deelnemers per mail een korte vragenlijst, waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd naar de wijze van verwarmen of de instelling van de thermostaat.

De landelijke overheidscampagne ‘zet ook de knop om’ is deze week van start gegaan. De energieprijzen rijzen de pan uit en ook voor het klimaatprobleem staan we op het punt dat er echt actie ondernomen moet worden.

Op de website vind je gemakkelijke tips om jouw huis te verduurzamen en minder gas te verbruiken. De eenvoudigste tips? Zet jouw thermostaat op maximaal 19 graden en douche maximaal 5 minuten. Dat scheelt je jaarlijks al gauw honderden euro’s! Je vindt er ook vele andere handige tips.

De Hanze draagt zijn steentje bij

Ook de Hanzehogeschool draagt zijn steentje bij. Dit doen we door vanaf vandaag de thermostaten in onze gebouwen met enkele graden naar beneden te zetten. Het gaat om 160.000 m2 werkruimte in ongeveer 30 gebouwen.

De overheid zelf doet ook een duit in het zakje. In tweehonderd kantoorpanden, die het Rijk in gebruik heeft, gaat de verwarming 2 graden omlaag. En in de warme zomerperiode gaat er minder gekoeld worden. Aan het bedrijfsleven wordt gevraagd hoe zij energie kunnen besparen, bijvoorbeeld door hun elektriciteits- en gasverbruik tegen het licht te houden.

Maar het kabinet gaat meer doen. Het wil met een Nationaal Isolatieprogramma tot en met 2030 2,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen aanpakken. Daar is een bedrag van 4 miljard euro voor beschikbaar gesteld. We willen minder afhankelijk zijn van Russisch gas en met zijn allen de schouders zetten onder het versnellen van de energietransitie. Dus zullen we het met zijn allen moeten doen.

ENTRANCE logo zwart - Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen
hanze
snn

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem contact op

Contact Form Footer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram