Europees

Stroom: verbruik en teruglevering in 2022

Eerder deze maand bekeken we het gasverbruik in 2022 van de Energysense-huishoudens en zagen we dat er in 2022 minder gas verbruikt werd dan voorgaande jaren, ook nadat gecorrigeerd was voor de temperatuur. Laten we nu elektriciteit onder de loep nemen: we bekijken zowel verbruik als teruglevering van huishoudens van wie we van alle jaren de data hebben. De gemiddeldes per jaar zijn hieronder te zien.

De teruglevering in 2022 is veel hoger dan in de voorgaande jaren. Dat komt deels doordat steeds meer huishoudens zonnepanelen hebben: hieronder is links het percentage huishoudens met zonnepanelen te zien, dit loopt geleidelijk op van 57% naar 67%. Echter was 2022 ook het zonnigste jaar ooit gemeten in Nederland, links is het aantal zonuren per jaar te zien (bron: KNMI).

In 2020 en 2021 loopt het gemiddelde elektriciteitsverbruik voorzichtig op. Dit komt waarschijnlijk doordat huishoudens steeds meer elektrisch gaan doen: koken, verwarmen en autorijden bijvoorbeeld. In 2022 is het elektriciteitsverbruik echter weer licht gedaald. Dit zou door besparingen kunnen komen vanwege de hoge stroomprijzen, maar ook door een hoger zelfverbruik: als de zonnepanelen meer opwekken, zal er al gauw ook iets meer direct zelf verbruikt worden.

Hieronder het stroomverbruik en de teruglevering per maand van het jaar, en worden 2021 en 2022 met elkaar vergeleken.

Hier is goed te zien hoe de teruglevering van te veel opgewekte elektriciteit verdeeld is over de maanden, en hoe groot het verschil kan zijn tussen jaren afhankelijk van hoe zonnig het is. Het elektriciteitsverbruik per maand toont een tegengesteld patroon, deels doordat er ’s zomers meer zelfverbruik is maar ook deels doordat de meeste huishoudens meer elektriciteit verbruiken in wintermaanden dan in zomermaanden. Verder zijn er tussen 2021 en 2022 kleine verschillen te zien.

5 comments on “Stroom: verbruik en teruglevering in 2022”

  1. Bewustwording van energiegebruik wordt steeds groter. Er is veel aandacht voor in de media. Mensen die hier nooit over nadachten, worden nu geconfronteerd met harde en concrete feiten en zullen ook eerder geneigd zijn maatregelen te treffen.

  2. Het zou mooi zijn, wanneer niet alleen het verbruik (en opwekken) van huishoudens wordt getoond, maar ook het totale plaatje.
    Immers zijn er ook verbruikers (bedrijven) die op momenten dat huishoudens zonne-energie opwekken, juist meer verbruiken. (Denk aan airco's, koelinstallaties, kantoren met apparatuur, fabrieken e.d)

    1. Goedemiddag Martin,

      Ik begrijp je punt, maar dit is enkel gespitst op de Energysense deelnemer en dat zijn enkel huishoudens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem gerust contact met ons

Contact Form Footer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram