Europees

Energysense en data: een inkijkje

engerysense
Een inkijkje in de data van Energysense. Wat doet een data scientist bij Energysense?

Marion Dam: Energysense leest dagelijks 353.376 meterstanden uit. Ik houd me bij Energysense bezig met de data, zowel het proces van de dataverzameling als met analyses. Bij Energysense verzamelen we dagelijks meterstanden van deelnemers die een slimme meter hebben. De gasmeter geeft elk uur een meterstand door, de elektriciteitsmeter geeft elk kwartier twee standen door: verbruik en teruglevering. Dat zijn 216 meterstanden per huishouden per dag! Het verzamelen van meterstanden begon al in 2014, dus er is intussen een grote dataset opgebouwd. Vorig jaar hebben we dit dataverzamelingsproces vernieuwd, zodat het weer toekomstbestendig is.

Er hoort natuurlijk een context bij de meterstanden: wat voor huis is het? Hoeveel mensen wonen er? Hoe groot is het woonoppervlak? Zijn er zonnepanelen of elektrische auto's? Dit soort informatie wordt verzameld door middel van vragenlijsten. Met dit soort informatie kunnen we meer inzichten uit de verzamelde meterstanden halen. Ingevulde vragenlijsten zijn daarom heel waardevol voor ons.

Vervolgens zijn er nog andere databronnen waarmee we onze dataset verrijken, zo heeft het KNMI bijvoorbeeld historische weerdata van weerstations verspreid over heel Nederland. En dan komen de interessante vragen: hoe kunnen we deze ruwe data omzetten in waardevolle inzichten? Kunnen we huishoudens of communities binnen Energysense inzicht geven in hun eigen data zodat het hen helpt energie te besparen? Kunnen we effecten van bepaalde energiebesparende maatregelen in kaart brengen? Welke onderzoeken hebben baat bij deze data of ons dataverzamelingsplatform?

Kortom, nog genoeg te doen. Wordt vervolgd!

Marion Dam – Data Scientist Energysense

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem gerust contact met ons

Contact Form Footer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram