Europees

Eerste inzichten van de Energysense vragenlijst

De afgelopen jaren zagen we duidelijke veranderingen in het energieverbruik van de Energysense-deelnemers. In februari hebben we daarom een vragenlijst uitgezet onder de deelnemers, over het energieverbruik in de woning en eventuele maatregelen die de Energysense-deelnemers de afgelopen jaren hebben genomen. Hiermee proberen we trends te vinden bij de deelnemers en de veranderingen in het energieverbruik die we zien, te kunnen verklaren. Bij deze willen we nogmaals alle deelnemers van de vragenlijst bedanken voor het invullen. Hier delen we alvast enkele resultaten.

Houd de site in de gaten voor meer resultaten!

Hoeveel woningen van de deelnemers zijn de afgelopen jaren extra geïsoleerd? Welke isolatie- en besparingsmaatregelen zijn het vaakst genomen? Hoeveel huishoudens zijn van het gas af gegaan? De komende tijd zullen vaker resultaten van de vragenlijst worden gedeeld via de nieuwsberichten. Houd de website dus in de gaten om niks te missen!

Wie zijn de Energysense-deelnemers?

Er werd een aantal basisgegevens gevraagd van de deelnemers. Eén van die vragen betrof het soort woning (koop/huur). Het antwoord daarop was als volgt:

Energietransitie Woont u in een huur- of koopwoning

De percentages koop, sociale huur en particuliere huur waren respectievelijk 80, 18 en 2%. Dat is een andere verdeling dan landelijk: volgens de cijfers van het CBS lag dit in 2022 in heel Nederland op 57, 29 en 14%. Onder andere hieruit blijkt dat de Energysense-deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld, niet representatief zijn voor heel Nederland. Het is goed om dit in het achterhoofd te houden bij het bekijken van de resultaten.

Uw hulp nodig!

Om beter inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten hebben we meer Energysense-deelnemers nodig. Dat betekent dat we uw hulp nodig hebben. We willen u vragen de aanmeldlink met uw vrienden, familie en collega's te delen. Alvast bedankt voor uw hulp!

Inzicht in het energieverbruik

U kunt op meerdere manieren inzicht krijgen in uw energieverbruik. Het blijkt dat de meeste Energysense-deelnemers inzicht krijgen in hun eigen energieverbruik door middel van de maandelijkse mails van hun energieleverancier (73,2%), direct gevolgd door de jaarafrekening (72,8%). Ook apps van energieleveranciers worden door meer dan de helft (54%) van de deelnemers gebruikt. 34% van de deelnemers heeft een P1-meter, waarmee ze gedetailleerdere en real-time inzichten kunnen krijgen. Ook houdt 22% van de huishoudens hun energieverbruik in een eigen registratie bij.

Hoe krijg ik inzicht in mijn energieverbruik?

60% van de huishoudens geeft aan dat ze de afgelopen jaren meer naar hun energieverbruik zijn gaan kijken. Nu kijkt 37% van de huishoudens elke maand naar hun energieverbruik. Een groep van 52% geeft aan dagelijks tot wekelijks naar hun energieverbruik te kijken, en 5% kijkt meerdere keren per dag. Tot slot kijkt 6% jaarlijks, zelden of nooit naar hun energieverbruik.

Hoe vaak kijkt u naar uw energieverbruik

Soorten energiecontracten

Tot slot het soort energiecontract dat de huishoudens hebben. Toen de energieprijzen recordhoogtes bereikten in 2022, was het bijna niet mogelijk om een vast contract af te sluiten. Nu is de situatie weer heel anders. Ook zijn dynamische contracten aan het groeien in populariteit. De Energysense-huishoudens zijn gevraagd naar het type energiecontract dat ze hebben. 73% van de huishoudens heeft een vast contract, 19% een variabel contract en 6% een dynamisch contract. 2% geeft aan dit niet te weten.

Wat voor energiecontract heb ik?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem gerust contact met ons

Contact Form Footer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram