Europees

Ongeveer 7% van de Nederlandse bevolking heeft te lijden onder energiearmoede,  met name in Noord-Nederland, zo blijkt uit een recent rapport van TNO. Kort gezegd spreken we van energiearmoede als mensen een laag inkomen hebben en daarvan een groot deel aan energiekosten moeten betalen. Mensen die in een huis wonen dat veel energie vraagt (bijvoorbeeld vanwege slechte isolatie) en die niet in staat zijn daarin te investeren, zitten echter ook in een moeilijke situatie, omdat zij niet in staat zijn potentiële energiearmoede af te wenden door hun huis te verduurzamen. Beide groepen kunnen niet of niet voldoende meekomen met de energietransitie waar we middenin zitten. Deze energietransitie dreigt dus de tweedeling tussen de have’s en de have-not’s te vergroten.

In ons onderzoek richten we ons op manieren om de groep die leidt aan energiearmoede  mee te laten doen in de energietransitie. We doen dat door met hen in gesprek te gaan en te kijken wat zij nodig hebben en op basis daarvan het lokale netwerk van organisaties en bedrijven gezamenlijk een vraaggericht maatwerkoplossing te laten ontwikkelen. We doen dat ook door samen met sociaal werkers, die bij een deel van deze groep over de vloer komen, manieren te ontwikkelen waarmee zij specifiek deze groep kunnen ondersteunen in de energietransitie. De behoefte aan kennis en handelingsperspectief om deze doelgroep aan te kunnen laten sluiten in de energietransitie bleek duidelijk tijdens twee workshops die we in oktober 2021 hebben uitgevoerd tijdens een landelijke bijeenkomst van bestuurders van woningcorporaties.

Voor een effectieve aanpak is het noodzakelijk om het energiegebruik van de betrokken deelnemers gedetailleerd te monitoren en dat in verband te brengen met interventies en te relateren aan andere relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld specifieke kennis over de energietransitie of de sociale normen in hun directe omgeving. Dat alles meten we met Energysense. Energysense is daarom een onmisbaar instrument dat ons helpt om ook op het gebied van de energietransitie de inclusiviteit van onze samenleving te vergroten.

Dr. Wiebo Lamain, senior researcher

Verwarming

Op 20 september verbond  Energysense zich, als een van de  16 deelnemende partijen, aan het Energietransitieplan Loppersum. Anne Beaulieu zette voor Energysense de officiële handtekening onder het akkoord, dat een looptijd heeft tot 2023. Energysense verzorgt in het plan de effectmeting en monitoring van het project.

(meer…)

Een mijlpaal: een groep Energysense-deelnemers deed mee aan onderzoek over het effect van burgerinitiatieven op het gebied van energie(gebruik), en daarmee kon Energysense in augustus een belangrijke dataset leveren.

(meer…)

Ben jij energiebewust? Ben je bezig met de toekomst? Check deze stellingen om te zien hoe Energysense jij bent!

(meer…)

Op het TransFuture Festival kwamen makers en gebruikers bij elkaar. In onze workshop ‘co-creatie’ werd een energie-noviteit aan kritische beoordeling door de workshop-deelnemers onderworpen.

(meer…)

Op 22 juni deed Energysense mee aan het TransFuture Festival, een festival voor professionals, ondernemers, bedrijven, overheden en belangstellenden rondom nieuwe energie en innovatie op Zernike Campus Groningen.

(meer…)

Zo’n 70 deelnemers meldden zich aan voor het eerste Energysense Deelnemers Event en op vrijdag 10 maart begroetten we onze gasten in het splinternieuwe Energy Academy gebouw.

(meer…)

Deze week publiceerde Dagblad van het Noorden over de Energysense proeftuin voor het MKB.

(meer…)

In de opbouw van een onderzoeksprogramma als Energysense zijn er regelmatig mijlpalen. Zo ook nu: de Energysense data catalogus voor onderzoekers is op het web gepubliceerd.

(meer…)

Onlangs verhuisde Energysense naar hun nieuwe kantoor in het Energy Academy gebouw op Zernike Campus. Een prima aanleiding om de deelnemers (huishoudens) van Energysense eens uit te nodigen in dit nieuwe huis – zeker aangezien Energysense tot nu al bij honderden deelnemers –bij wijze van spreken- thuis is geweest.

(meer…)

Entrance
hanze
esf
snn

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem contact op

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram