Europees

Energysense op TU Delft symposium

Hoe kan Energysense het onderzoek naar maatschappelijke innovaties voor de energietransitie stimuleren en ondersteunen? Daarover spreekt Anne Beaulieu, programmamanager van Energysense tijdens de conferentie ‘Energy and Social Innovation’ van TU Delft op 3 en 4 april 2017.

Symposium "Social Innovation and EnergyTransition"

Delft Energy Initiative, 3-4 april 2017

[es_cta_button url="http://www.tudelft.nl/en/research/thematic-cooperation/delft-research-based-initiatives/delft-energy-initiative/social-innovation-and-the-energy-transition/"]Meer details[/es_cta_button]

Energysense: een socio-technische infrastructuur voor aanjagen en onderzoek van maatschappelijke innovatie

Energysense is een proeftuin-faciliteit die door de Rijksuniversiteit
Groningen wordt ontwikkeld. Het programma wil de kracht van multidisciplinaire benadering van energie-onderzoek aantonen, evenals de voordelen van samenwerking door een ‘kritische massa’ van onderzoekers uit verschillende vakgebieden, én de kracht van publiek-private samenwerking voor het aanjagen van innovatie.

Sinds 2015 verzamelt Energysense gegevens over energiegebruik, -houding en –gedrag van Nederlandse huishoudens die meedoen aan het programma. De verschillende soorten data belichten verschillende aspecten van een huishouding en worden in de infrastructuur opgenomen als combinatie van een onderkomen en zijn bewoners in een bepaalde tijdspanne. Op die manier is Energysense een gedeelde entiteit van waaruit sociaal of technisch innovators een dialoog kunnen aangaan. Een krachtige benadering om tegelijkertijd maatschappelijke innovaties te onderzoeken én aan te stimuleren.
Energysense is daarmee een hoogwaardige kennis-infrastructuur met een unieke aanpak, die een gecombineerde studie mogelijk maakt van zowel maatschappelijke als technologische veranderingen. Het programma is opgezet als doorlopend onderzoek voor de duur van minimaal 5 tot 10 jaar. Deze langjarige opzet maakt het daarom mogelijk om lange termijn-effecten te onderzoeken van innovaties en interventies, en om maatschappelijke trends in kaart te brengen.

De presentatie zal ingaan op de data-verzameling en functionaliteiten van de Energysense-infrastructuur. Verder beschrijft het de mogelijkheden voor co-creatie met deelnemende huishoudens. Het publiek krijgt verder inzicht in de procedures voor aanvragen van data-gebruik, data-vergaring en gebruik van bestaande data, de verzameling van nieuwe data en aanvragen voor gebruik van de infrastructuur, in te dienen bij Energysense.

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem gerust contact met ons

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram