Energysense monitort veldonderzoek PBL

Er is een flinke operatie gaande in Nederland: in de komende jaren worden de oude, analoge energiemeters door de netbeheerders vervangen door slimme meters.

De verwachtingen waren hooggespannen – met behulp van handige, digitale technieken kan de gebruiker z’n energieverbruik eenvoudiger aflezen en volgen, met als gehoopt effect dat mensen bewuster -en zuiniger- zou omgaan met energie. Dat effect viel tegen: het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteerde in 2016 dat het energiebesparend effect van de slimme meter veel kleiner is dan verwacht omdat ‘…het automatisch gemeten energieverbruik onvoldoende of op een niet aansprekende wijze bij de energieverbruiker terecht komt.’

Uit internationaal onderzoek blijkt, zo stelt PBL, dat een goede terugkoppeling van het verbruik leidt tot energiebesparingen. Met behulp van een toegankelijk, aantrekkelijk aflees-instrument (feedbacksysteem) zou de inzage in het energieverbruik wel tot energiebesparend gedrag leiden. Met een betere feedback zal aantoonbaar 10 PJ (=10% van het energieakkoord) bij huishoudens bespaard moeten worden. Deze feedback kan geleverd worden op verschillende manieren. Denk aan de TOON van Eneco, een app op je telefoon of een verbeterd tweemaandelijks Verbruiks en Kosten Overzicht (VKO).

Momenteel werkt het PBL, samen met gemeenten, woningbouwverengingen, bewonersverenigingen en energiebedrijven aan veldexperimenten om de effectiviteit van  een aantal feedbacksystemen vast te stellen. In zo’n veldexperiment wordt het energieverbruik van een groep huishoudens mét een bepaald feedbacksysteem vergeleken met het energieverbruik van een controlegroep zonder feedbacksysteem.

Energysense is gevraagd om de monitoring in dit onderzoek op te zetten. Daarbij zetten we ons onderzoeksprogramma  in om het energieverbruik van de deelnemende huishoudens inzichtelijk te maken.  PBL bevraagt deelnemende huishoudens waarna  de gecombineerde gegevens onderzocht worden. PBL verwacht over een jaar de resultaten van de experimenten te kunnen presenteren.