Wie is
Energysense

Energysense is een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Bijzonder in dit onderzoek is dat veel mensen met verschillende expertises samenwerken. Klik hier voor meer informatie over onze partners en experts. De Proeftuin functie van Energysense wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

es_scroll_icon

En de samenwerking met de Nederlandse huishoudens natuurlijk!

Meer informatie over meedoen

es_icon-01-algemeen

Al deze partijen samen vormen Energysense.
Daar zijn we trots op!

 

Board of directors

De Board of Directors, het bestuur, bestaat uit twee mensen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zijn samen de toezichthouder. Ze bewaken de koers van het project en zorgen voor afstemming met andere initiatieven.


Jos Roerdink


Ernestine Gordijn

Scientific board

De Scientific Board van Energysense is de wetenschappelijke commissie en bestaat uit 7 onderzoekers van verschillende disciplines en vakgebieden. Zij zien toe op de wetenschappelijke kwaliteit van het project.


Prof. Linda Steg
Hoogleraar omgevingpsychologie, voorzitter


Dr. ir. Jan Jaap Aué
Dean Centre of Expertise Energy, Hanzehogeschool Groningen

 


Prof. Marco Aiello
Hoogleraar van Gedistribueerde Systemen


Prof. Machiel Mulder
Hoogleraar Regulering van Energiemarkten

 


Dr. Casper Albers
Universitair hoofddocent statistiek


Dr. Jacob Dijkstra
Universitaire docent sociologie

 


Prof. Andre Faaij
Hoogleraar Energiesysteemanalyse en wetenschappelijke directeur New Energy Alliance


Vacature