Expertise en experts
Energysense

Energysense maakt interdisciplinair onderzoek mogelijk en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Zo werken we aan de oplossingen voor schone, beschikbare en betaalbare energie.

es_scroll_icon

 

es_icon-07-research_en_aanverwant

Onderzoeksexpertise

Een grote groep onderzoekers heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van Energysense. De onderzoekers werken bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Daarnaast werkt Energysense samen met EnTranCe en de Energy Academy Europe. Bent je op zoek naar specifieke expertise? Energysense brengt je in contact met de experts op allerlei gebieden.

 

es_icon-01-algemeen

 

Een kleine greep uit de experts die
betrokken zijn bij Energysense

 

Prof. Machiel Mulder, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Machiel

  • Het onderzoek van Machiel richt zich op de vraag hoe goed energiemarkten functioneren en welke (beleids-) maatregelen overheden moeten nemen om verbeteringen te realiseren.  De betreft de complete energieketen, van groothandelaren tot retailmarkten.
  • In Energysense, Machiel is in het bijzonder geïnteresseerd om te onderzoeken welke beslissingen huishoudens nemen met betrekking tot energiecontracten  en hernieuwbare energie.
  • Voor Machiels onderzoek is de data rondom  hoe deelnemers uit het representatieve panel reageren op contracten die door energieleveranciers aangeboden worden bijzonder waardevol.

 

Prof. Marco Aiello, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

  • Marco’s groep richt zich op vragen rondom smart grids en gedistribueerde systemen voor energie. Marco’s benadering richt zich met name op service-oriented and distributed computing gecombineerd met de analyse van complex systemen.
  • In Energysense, Marco en zijn collega’s gebruiken data van deelnemers met zonnepanelen om hun modellen voor duurzame energiesystemen in
  • Energysense verschaft Marco en zijn collega’s real-time, fijnmazige data over lokaal opgewekte energie.

 

Prof. Linda Steg, Faculteit Gedrags-en Maatschappijwetenschappen

  • Linda leidt de groep omgevingspsychologie die onderzoek doet naar factoren die millieugedrag beinvloeden, naar factoren die de effecten en aanvaardbaarheid van millieubeleid beinvloeden, en naar de relatie tussen milieugedrag en kwaliteit van leven. Linda is in het bijzonder geïnteresseerd in hoe waarden en morele overwegingen millieugedrag beïnvloeden, inclusief energiegebruik bij huishoudens.
  • In Energysense, instrumenten die door Linda en haar collega’s zijn ontwikkeld worden gebruikt om deze vragen te beantwoorden.
  • Linda en haar collega’s zullen Energysense data gebruiken om de menselijke dimensie van de transitie naar duurzame energie te onderzoeken, vanuit een interdisciplinaire invalshoek.