Uitbreiding Energysense team

Medio mei is het Energysense team versterkt met een datamanager: Aneas Hodselmans. Aneas is een alumnus van de Hanzehogeschool.

Hij heeft in zijn voorgaande functies vooral bezig gehouden met energiedata en kent de wensen van zowel onderzoekers als het bedrijfsleven.  In zijn rol als datamanager ondersteunt Aneas gebruikers van de data in het toegang krijgen tot datasets en alle processen rondom datamanagement bewaken.