Onderzoek doen
met Energysense

Energysense zorgt voor dataverzameling, databeheer en toegang, en voor veilige en duurzame opslag van data.  Energysense is het contactpunt voor alle deelnemende huishoudens.

es_scroll_icon

 

jonge-onderzoekers-700x500

Werving en deelnemers

Energysense is vanaf juni 2016 een cohort deelnemers via een willekeurig steekproef aan het werven. Dit gebeurt volgens een specifiek proces die door de Scientific Board van Energysense is opgesteld. Deze cohort is representatief voor Nederland, wordt alleen gemonitord en neemt geen deel aan interventiestudies. Naast deze cohort heeft Energysense ook deelnemers die zich aanmelden via media oproepen, via Energysense partners of via evenementen. De twee groepen deelnemers zijn goed van elkaar te onderscheiden bij dataverzameling en uitgifte.

Toegang tot Energysense: context en procedure

Energysense draagt zorg voor data tijdens het gehele proces: van de verzameling van data, de opslag tot de toegang voor gebruikers van de data. Energysense is het contactpunt voor de deelnemende huishoudens.
De data wordt alleen beschikbaar gemaakt voor onderzoek en innovatie op het gebied van energietransitie. De huishoudens hebben alleen voor dit gebruik toestemming gegeven. De data kan worden aangevraagd door onderzoekers verbonden aan een kennisinstelling (bijvoorbeeld aan onderzoekers op een universiteit of hogeschool), overheidsinstelling of een bedrijf, zolang de data gebruikt wordt voor onderzoek en de gebruiker kan aantonen de strikte privacy-eisen, die Energysense stelt, te kunnen volgen. De data van Energysense mag niet worden gedeeld, gelinked, of vermenigvuldigd zonder expliciete toestemming van Energysense. Ga voor een overzicht van de beschikbare data naar onze Data Catalogus.

Data Catalogus

 

es_icon-08-data_privacy_ed

Hoe maak ik gebruik van de Energysense data of infrastructuur?

Energysense is een bron van data en een onderzoeksinfrastructuur. Zowel de data als de infrastructuur zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en innovatiestudies. Er zijn drie verschillende manieren om met Energysense te werken:

  1. Data-aanvraag. Een onderzoeker kan toegang vragen tot de data die wordt verzameld in Energysense. Deze data is alleen beschikbaar voor onderzoek of innovatie studies;
  2. Aanvraag voor een nieuwe dataverzameling binnen Energysense. Een onderzoeker kan een aanvraag indienen om een nieuwe dataverzameling te starten binnen de bestaande Energysense populatie of een bepaalde subgroep. Te denken valt aan het uitzetten van een vragenlijst, of metingen uitvoeren aan de woning. Deze data kan vervolgens worden geanalyseerd samen met de reeds verzamelde data in Energysense;
  3. Infrastructuur aanvraag. Een onderzoeker kan een aanvraag doen voor een nieuwe dataverzameling buiten de huidige Energysense populatie. Dit kan met name passend zijn voor interventiestudies.

Overzicht van toegangsprocedure tot de data

Om een aanvraag te kunnen doen bij Energysense en toegang te krijgen tot de data of de infrastructuur, heeft Energysense een procedure ingesteld. Deze procedure borgt dat de data voor het juiste doeleinde wordt aangevraagd en dat het gebruik past binnen het juridische en ethische kader van Energysense.
Als eerste stap moet de onderzoeker zich melden en een voorstel indienen waarin het onderzoek beschreven staat. Hiervoor kan je contact met Energysense opnemen om het formulier aan te vragen. Energysense zal na ontvangst van de aanvraag, een eerste check uitvoeren op het doel van het onderzoek en haalbaarheid. Vervolgens, wordt de aanvraag getoetst. Voor onderzoeksaanvragen, wordt de toetsing door de Energysense Scientific Board gedaan. Na goedkeuring, zal Energysense contact opnemen met de onderzoeker voor een Data Access Agreement en de toegang tot de data in gang zetten.
Neem gerust contact op met Energysense indien je vragen hebt:

Direct contact
Hieronder een beknopt overzicht van de stappen:
Stap 1 Aanvraag indienen

De eerste stap is het indienen van een aanvraag waarin je onderzoek beschreven wordt. Je kunt dit formulier zelf invullen of Energysense kan je hierbij helpen. Zodra we het formulier ontvangen hebben, ontvang je een bevestiging.

Stap 2 Check en haalbaarheid

Energysense voert een check uit op de haalbaarheid van het onderzoek en controlleert of het past binnen het ethische en juridische kader van Energysense.

Stap 3 Toetsing door de Scientific Board

Vervolgens wordt de aanvraag naar de Scientific Board gestuurd voor toetsing. Na goedkeuring door de Scientific Board zal Energysense contact met je opnemen voor de data access agreement en toegang tot de data.

Stap 4 Toegang tot de data

Zodra Energysense de getekend data access agreement heeft ontvangen, krijg je toegang tot de data via de research portal van Energysense.