Lopend onderzoek
Energysense

Door de omvangrijke database van Energysense kan er veel onderzoek gedaan worden. Op deze pagina staat een overzicht van alle lopende onderzoeken.

es_scroll_icon

 

machiel-700x500

ENPREGA

 

es_icon-07-research_en_aanverwant

 

 
Projectcoordinator en instelling Frank Gerritsma, Susteen

 

Projectpartners Qurrent, Enelogic, Rijksuniversiteit Groningen (Dr C. Albers, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Dr A. Beaulieu, Energysense), UNETO-VNI.

 

Duur van project 2016-2018

 

Onderwerp Het doel van het ENPREGA project is om een Energieprestatie garantie, een interventiestrategie om het verbruik te beïnvloeden, en een juridisch kader te ontwikkelen op basis waarvan innovatieve nieuwe diensten worden aangeboden.

 

Doel en verwachte resultaten Op basis van de kennis die Energysense en de Faculteit zullen inbrengen, zal er een nieuwe dienst ontwikkeld worden. Deze dienst zal de woningeigenaar volledig ontzorgen bij haar ambities en wensen om energie te besparen en zal zekerheid bieden over de opbrengsten van de toegepaste besparende maatregelen. Een PhD project bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en een analyse van de meest effectieve vormen van interventies voor energiebesparing horen ook bij dit project.

Renewable energy use in offices

 

es_icon-07-research_en_aanverwant

 

 
Hoofdonderzoeker en instelling G.A. Pagani, Distributed Systems, Rijksuniversiteit Groningen

 

Projectpartners M. Aiello, A. Lazovik, B. Setz, T.A. Nguyen, I. Georgievski,
Computer Science, University of Groningen

 

Duur van project Februari-maart 2016

 

Main research question Hoe kunnen we data van energieproductie bij huishoudens gebruiken om een simulatie te bouwen van een kantoorgebouw waar opslag en hernieuwbaar energie worden gebruikt?

 

Doel en verwachte resultaten Deze simulatie maakt het mogelijk om het gebruik van apparaten in moderne kantoorgebouwen die zelf energie produceren te testen, in de context van een energiemarkt waarin verschillende partijen actief zijn en waarin energieprijzen variëren. Het zal ook helpen begrijpen hoe we het best gebruik van opslag kunnen maken.
Dit onderzoek zal leiden tot een publicatie in een wetenschappelijke tijdschrift.