Onderzoek
Energysense

Energysense verbindt huishoudens, onderzoek en innovatie, en verzamelt data over energiegebruik, attitude en gedrag van 10.000 huishoudens in Nederland. Deze data maakt Energysense beschikbaar voor onderzoekers die zich richten op vragen rondom energietransitie. Een toenemend aantal universiteiten en onderzoekscentra zijn ook betrokken. Energysense faciliteert daarnaast het testen en ontwikkelen van innovaties bij huishoudens, denk aan energieproducten en diensten die bijdragen aan energiebesparing en efficiëntie.

 

es_scroll_icon

es_icon-07-research_en_aanverwant

Aanpak

Energysense is een hoogwaardige kennisinfrastructuur met data van duizenden huishoudens. Door zich te richten op huishouden als een combinatie van inwoners en woningen kent Energysense een unieke benadering die interdisciplinaire onderzoek mogelijk maakt naar zowel sociale als technologische veranderingen.

Onderzoekers uit verschillende disciplines kunnen met de onderzoekseenheid huishouden aan de slag. Door het huishouden zo te benaderen en de gegevens beschikbaar te stellen faciliteert Energysense multidisciplinaire samenwerking.

Energysense is opgezet voor minimaal 10 jaar en kent een open einde.
De longitudinale opzet za ook onderzoek mogelijk maken naar lange termijn effecten en sociale trends. De combinatie van een rijke datacollectie die verzameld wordt over een langere periode is een unieke bron voor onderzoek.

onderzoeker

Longitudinaal en interdisciplinair

De longitudinale benadering van Energysense maakt het mogelijk verandering over tijd te analyseren. Dit betekent dat een verscheidenheid aan soorten verandering kan worden bestudeerd (hotspots zowel als langzame verschuivingen). Veel studies van huishoudens en gebruikers richten zich op de evaluatie van interventies (nieuwe energietechnologieën, nieuwe tariefsystemen, nieuwe soorten feedback) en volgen gebruikers gedurende een korte periode, vaak volgens een eenvoudige pre-test/post-test benadering. Veel studies bepalen zich tot een specifieke interventie, vaak met een duur tussen de 3 en 18 maanden, waarbij de interventie zelf meestal 3 tot 6 maanden duurt. Energysense zal de langdurig gevolgde, representatieve steekproeven bieden die gevraagd worden, aangezien deze benadering goede generaliseerbaarheid mogelijk maakt. Energysense maakt het onderzoekers mogelijk energiegebruik te begrijpen in relatie tot niet alleen kw/h, maar ook tot materiële, sociale, en omgevingsdimensies, en te begrijpen hoe die over de tijd veranderen.

es_icon-07-research_en_aanverwant

Onderzoeksfocus

Binnen de alomvattende database van Energysense staan drie thema’s staan centraal in het onderzoek van Energysense.

 1. Energieverbruik en veranderende normen
 2. Decentralisering en energienetwerken
 3. Huishoudens als bron van verandering in energietransitie

Data en methoden

Voor het verzamelen van data gebruiken we de volgende methoden.

es_icon-03-cocreatie_participatie_samen_unit

Huishouden als eenheid

In Energysense zijn huishoudens de voornaamste eenheid voor het verzamelen van data. Als zodanig is het huishouden het gedeelde object dat een interdisciplinaire benadering uitvoerbaar, rijk en krachtig maakt.

es_icon-05-kosten_besparing_energiebesparing_slimmemeter

Slimme meter

 

P4 data van de slimme meter worden momenteel verzameld bij huishoudens die een slimme meter hebben, en data voor een subgroep worden verzameld met P1. P4 data worden geproduceerd door het elk uur aflezen van gas- en elke kwartier van elektriciteitsmeters. Bij huishoudens die die nog geen slimme meter hebben wordt deelnemers gevraagd zelf de meters af te lezen en de stand door te geven.

Survey

Alle huishoudens in Energysense vullen de baseline survey in. Vervolgsurveys zullen worden geïmplementeerd om veranderingen over tijd te volgen en om aanvullende dataverzameling mogelijk te maken.

es_icon-02-huishoudens_alg_div

Baseline-informatie over huishoudens in Energysense

 • aantal bewoners en sociaal-economische en demografische informatie
 • fysieke informatie over de leefomgeving en de woning
 • type en aantal elektrische en verwarmingsapparaten
 • mobiliteit
 • duur van bewoning, renovaties, en isolatiemaatregelen
 • zonnepanelen (technische en sociale aspecten)
 • betrokkenheid bij energie- en duurzaamheidsgroepen (formeel en informeel)
 • attitudes en waarden

 

Planning voor de groei van Energysense

De infrastructuur van de Energysense database is in staat een verscheidenheid aan typen data op te slaan, en kan naar behoefte worden uitgebreid. De infrastructuur kan bijvoorbeeld geluidsbestanden opslaan en de transcripties ervan, voor onderzoekers die met interviews willen werken. Na review door de Scientific Board zullen specifieke onderwerpen worden onderzocht in projecten in Energysense, en zal aanvullende informatie worden ingewonnen bij huishoudens. Dit kan door middel van vragenlijsten, interviews, huisbezoek, en een aantal schalen.

machiel-700x500

Internationale banden

Energysense is een ‘living lab’voor de energietransitie en is relevant voor kwesties die in heel Europa spelen. Energysense is verbonden met lopende internationale projecten die een vergelijkbare focus hebben, om zodoende relevantie, internationale zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van data te garanderen. Het project richt zich op belangrijke vraagstukken uit het Europees Strategisch Plan voor Energietechnologie (SET-PLAN) (over energieverbruik en gedragsverandering), en op de doelen van het Nederlandse Energieakkoord.

Onderzoeksorganisatie

Energysense verbindt met brede expertise op het gebied van energieonderzoek en innovatie. Het heeft ook een Scientific Board, bestaande uit leidende onderzoekers met een uitmuntende staat van dienst in interdisciplinair onderzoek, die de wetenschappelijke ontwikkeling van het project begeleiden en een juist gebruik van de infrastructuur en de data verzekeren. Energysense werkt vanuit de Faculty of Science and Engineering en heeft bijzondere banden met het onderzoeksthema Data Science and Systems Complexity. Energysense werkt bovendien samen met internationale projecten met een vergelijkbare focus, om zo relevantie, internationale zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van data te verzekeren. Drie van zulke projecten zijn LUKES , NATconsumers en GLAMURS.

Om een dataset op te vragen of een voorstel te doen voor het verzamelen van nieuwe data kunnen onderzoekers pagina ‘onderzoek doen?’ consulteren en contact opnemen met onze datamanager. Een overzicht van data die nu wordt verzameld in Energysense is nu beschikbaar.