Europees

Energysense naar volgende stap: Energie-Innovatieproeftuin voor MKB

Groningen – Energysense gaat aan de slag met innovatieve MKB. Een subsidie van EUR 360.000 is vorige week door SNN aan het project toegekend voor de ontwikkeling van een innovatieproeftuin.

Daarmee wordt Energysense nog toegankelijker voor het MKB en kan het met nog meer bedrijven aan energie-innovaties werken. Energysense is een langlopend onderzoek onder Nederlandse huishoudens door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), onder de vlag van Energy Academy Europe. De enorme databank, met in de toekomst de energiegegevens van 10.000 huishoudens, is opgezet als basis voor onderzoek en innovatie op het gebied van energietransitie. Energysense zal zich als proeftuin ontwikkelen voor nieuwe energieproducten en diensten voor huishoudens.  ‘Dit is dé kans voor  het noordelijke MKB om haar kennispositie op het gebied van energie-innovaties te versterken,’ aldus Dr Anne Beaulieu, programmamanager van Energysense. ‘Met deze proeftuin staan zij vooraan bij de ontwikkeling, installatie en toepassing van nieuwe producten en diensten die aansluiten op slimme meters en op hun data.’ In 2020 moet 80 % van de Nederlandse huishoudens een slimme meter hebben.

Het is één van de grootste uitdagingen van deze tijd: de overgang naar een duurzame samenleving, gebaseerd op het gebruik van schone energiebronnen. Met 25% van de energieconsumptie hebben huishoudens een aanzienlijk aandeel in het energieverbruik in Nederland. Dat vraagt om nieuwe kennis en toepassingen bij mensen thuis. Het gaat om nieuwe technieken, innovaties in energieproducten en -diensten, maar ook om gedrag- en cultuurverandering.

Data –verzamelde gegevens- worden steeds belangrijker voor het energiesysteem. Data over energiegebruik zijn niet alleen relevant voor de fysieke netwerken (energienet), maar ook voor de aansluitingen (huishoudens met slimme meters), en consumptie- en productiepunten. Denk aan slimme apparaten die aan gaan als energie in overvloed beschikbaar is en aan de opslagmogelijkheden van een elektrische auto.

In de energiemarkt zijn al veel ontwikkelingen gaande: innovaties die zich richten op slimme meetapparatuur, hybride warmtepompen, energieopslag, internet-of-things-toepassingen, mobiliteit, duurzame bouw, serious games.  En dat is nog maar het begin.  De verwachting is dat er de komende jaren veel vraag ontstaat naar diensten en producten die slimme meters ook echt slim inzetten, waardoor huishoudens zelf  hun eigen energiegedrag en -verbruik kunnen sturen.

Energysense wordt het platform waarmee bedrijven bij huishoudens kunnen komen om hun innovaties te ontwikkelen.  Huishoudens die dat willen kunnen nauw betrokken worden bij de energietransitie en de ontwikkeling van diensten en producten. Kortom, de kennis die met Energysense wordt opgedaan, biedt volop kansen voor ondernemers – zeker voor het Midden- en Kleinbedrijf: juist daar komt veel innovatie vandaan.

De partners in het ontwikkelen van de proeftuin zijn EnTranCe, Vereniging Slim Wonen met Energie, CEDEL en THINGS IO.

 

energysense-proeftuin

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem gerust contact met ons

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram