Europees

Energysense bouwt mee aan Energie Prestatie Garantie

Met de toekenning van de subsidie door het Rijk eerder deze week aan het Energie Prestatie Garantie-project (ENPREGA) kan Energysense een flinke stap voorwaarts maken. Energysense is een grootschalig, langjarig onderzoek van Energy Academy Europe, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hierin bouwen onderzoekers aan een enorme databank die het energieverbruik, gekoppeld aan houding en gedrag van 10.000 Nederlandse huishoudens in kaart gaat brengen. In het ruim 1,3 miljoen Euro kostende ENPREGA-project is een belangrijke rol weggelegd voor Energysense en de RUG. Naar verwachting zal er een nieuwe dienstverlening in 2019 beschikbaar zijn als belangrijk instrument voor energiebesparing in particuliere woningen.

Veel woningbezitters kunnen de investering die nodig is om hun woning energiezuinig te maken niet opbrengen of hebben onvoldoende vertrouwen dat de investering daadwerkelijk loont. Hierdoor blijven veel huishoudens onnodig veel energie verbruiken. Op basis van de kennis die Energysense en de RUG-faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen inbrengen, wordt er een nieuwe dienst ontwikkeld voor huizenbezitters. Daarmee wordt de eigenaar volledig ontzorgd bij zijn inzet om energie te besparen en krijgt hij volledige zekerheid over de opbrengsten van de toegepaste besparende maatregelen. Door bezwaren bij huiseigenaren weg te nemen met de Energie Prestatie Garantie zal het project bijdragen aan energiebesparing en verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding.

De ontwikkeling van de ENPREGA is een initiatief van Susteen, marktleider op het gebied van energieadvies voor particuliere woningeigenaren, en wordt uitgevoerd in samenwerking met Qurrent, Enelogic, de Rijksuniversiteit Groningen en brancheorganisatie UNETO-VNI. Het Rijk financiert het project in het kader van de Topsector Urban Energy.

Energysense is een project van Energy Academy Europe, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Energy Academy Europe is het internationale centre of excellence voor energietransitie dat zich richt op onderwijs, onderzoek en innovatie en is een initiatief van Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door partners uit de energiebranche.

 

eae-energysense-groningen

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem gerust contact met ons

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram