Eerste dataset geleverd

Een mijlpaal: een groep Energysense-deelnemers deed mee aan onderzoek over het effect van burgerinitiatieven op het gebied van energie(gebruik), en daarmee kon Energysense in augustus een belangrijke dataset leveren.

De aanvraag komt van de Faculteit voor Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Dr Ina Horlings  stelde een enquête samen over de impact van burgerinitiatieven op het gebied van energie. Samen met haar team is ze bezig met de analyse van de data.

Van de 390 voor dit onderzoek uitgenodigde Energysense-deelnemers ontvingen we 279 ingevulde vragenlijsten terug. Daarbij waren veel positieve en enthousiaste reacties. De resultaten van deze enquete, samen met andere gegevens van Energysense vormen een unieke informatiebron voor onderzoek.

Inmiddels zijn de eerste analyses door de betrokken wetenschappers gemaakt.

‘Dit onderzoek zal ons inzicht geven in de effecten van de energietransitie  ‘van onderaf’ (bottom-up dynamics’), dus van de thuisgebruikers, en in de betrokkenheid van burgers in duurzame initiatieven vanuit hun verbondenheid met de buurt of leefomgeving,’ aldus Horlings. Wordt vervolgd!