Welkom!

Hier kunt u zich aanmelden om mee te doen aan onderzoek waarmee u de mogelijkheid krijgt een jaar lang gratis een energiedisplay te gebruiken. Er zijn een paar technische voorwaarden voor deelname, controleer ze voordat u zich aanmeldt zodat u zeker weet dat uw situatie voldoet.

U kunt deelnemen als

 • U een slimme meter heeft;

 • U maakt geen gebruik van stadsverwarming, blokverwarming of collectieve warmtekoudeopslag;

 • U bent van plan het komend jaar in dit huis te blijven wonen.

 • Uw slimme meter is op afstand uitleesbaar, dus niet op uw verzoek administratief uitgezet.

Als deelnemer kunt u in aanmerking komen voor een energiedisplay. U komt in aanmerking voor plaatsing van een energiedisplay wanneer uw slimme meter het bouwjaar 2014 of later heeft (Het bouwjaar staat op de slimme meter. Hier is het bouwjaar van uw slimme meter te vinden). Daarnaast kunt u uitgesloten worden van plaatsing van een energiedisplay als uw meter niet de meterstanden van uw gasverbruik doorgeeft. Na uw aanmelding, wordt het bouwjaar en de doorgifte van uw gasmeterstanden gecheckt.

Mensen die al gebruik maken van een energieverbruiksmanager die direct is aangesloten op slimme meter (via de P1-poort) kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om de Toon van Eneco, de Essent Thuis app, Bokt van Greenchoice, Huisbaasje/Aurum of Iungo.

Ja ik doe mee!

es_scroll_icon

Goed om te weten, als deelnemer

 • De energiedisplay werkt onafhankelijk van een energieleverancier of andere commerciële dienstverlener. U hoeft geen abonnement af te sluiten met een commerciële aanbieder en u heeft ook geen internet nodig;
 • Het gebruik van de display is gratis en er zijn geen andere kosten aan verbonden;
 • Deelnemers worden door middel van willekeurige toewijzing in een groep ingedeeld: met of zonder display.

In welke groep u zit hoort u enkele weken na uw aanmelding.

 1. MET display: Als u wordt ingeloot, dan mag u de energiedisplay een jaar lang gratis uitproberen. Bij ontvangst ondertekent u een bruikleenovereenkomst. De display is alleen voor eigen gebruik: u mag de energiedisplay niet verkopen of weggeven.
 2. ZONDER display: Als u wordt uitgeloot dan wordt u ingedeeld in een controlegroep die geen energiedisplay ontvangt. U doet dan wel mee met het onderzoek en u maakt kans op één van de 20 cadeaubonnen t.w.v. 50 euro.

 

Aanmelden

 

Beeld1

Stappenplan : Hoe verloopt uw deelname?

 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving van Energysense.
 • U ontvangt daarna een uitnodiging voor het invullen van een korte vragenlijst, waarin onder andere om uw slimme meter nummer wordt gevraagd.
 • Na de verwerking volgt de controle of uw meter geschikt is voor deelname aan het onderzoek en vervolgens de willekeurige toewijzing van de deelnemers in een van twee groepen (met/zonder display). Wanneer wordt geconstateerd dat uw slimme meter niet functioneert met de energiedisplay kunt u worden ingedeeld in de groep zonder energiedisplay. De uitkomst van de toewijzing van een display of niet wordt binnen enkele weken aan u bekend gemaakt.
 • Als u wordt geselecteerd voor een energiedisplay dan wordt de energiedisplay bij u thuisbezorgd en geïnstalleerd door een energiecoach. De energiecoach geeft uitleg over het gebruik van de display.
 • Gedurende maximaal anderhalf jaar worden de gegevens uit uw slimme meter verzameld en zorgvuldig bewaard. Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd, zie voor informatie hierover de paragraaf ‘Hoe gaan we om met uw privacy’.
 • Na afloop van de meetperiode wordt de energiedisplay weer door de energiecoach bij u opgehaald.
 • Alle deelnemers (met en zonder energiedisplay) vullen na een jaar een vragenlijst in als onderdeel van het onderzoek. Alle gegevens worden verwerkt zodat ze niet direct herleidbaar zijn naar een persoon .
 • Er worden 20 cadeaubonnen van 50 euro verloot onder de deelnemers aan het onderzoek die zijn uitgeloot voor de energiedisplay en na een jaar de vragenlijst hebben ingevuld.

Doel van het onderzoek

Het bepalen van de effecten van de energiedisplay. Het doel van het onderzoek is te onderzoeken of de energiedisplay als middel kan worden ingezet om energiebesparing te stimuleren en zo de energierekening te verlagen.

En zo gaan we om met privacy

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL ) voert dit onderzoek uit in samenwerking met een aantal projectpartners in de regio, de Universiteit van Tilburg en Energysense. Hierbij staat een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens centraal. Om toe te lichten hoe we dit doen, hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze is van toepassing op al het gebruik van persoonsgegevens bij ons onderzoek.

De privacyverklaring kunt u hier vinden.

Ik doe mee!

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

 

Huurdersplatform MEVM

email: slimmemeter@mevm.nl

telefoon: 06 24429685 (bereikbaar van 9:00 – 21:00)